Gå til hovedindhold

Definition af jailbreaking

Jailbreaking er en proces, der udnytter fejl i en låst elektronisk enhed til at installere en anden software end den, som producenten har gjort tilgængelig til enheden. Jailbreaking gør det muligt for enhedens ejer at opnå fuld adgang til operativsystemets rod og alle funktioner. Processen kaldes jailbreaking, fordi den indebærer, at brugerne lukkes ud af det "fængsel" (engelsk: jail) af begrænsninger, der efter sigende findes.

Hvad er jailbreaking?

Udtrykket jailbreaking bruges oftest i forbindelse med iPhone: Den regnes for at være den mest "låste" mobilenhed, som i øjeblikket kan købes. Der fandtes ingen app store til de tidlige versioner af iPhone, og dengang blev iOS-grænsefladen regnet for at være mere begrænset for brugerne end nu. I USA var den første iteration af iPhone kun tilsluttet AT&T’s netværk, og brugere, som ville have adgang til andre operatører, kunne kun få det via en iPhone, der var jailbroken (dvs. hvor der var foretaget jailbreaking).

Apples "lukket have"-tilgang til deres software har altid været en modpol til den mangfoldighed af muligheder for tilpasning, der er ved Android-operativsystemet. Mange af de personer, der foretager jailbreaking, vil gerne ændre iOS til at være mere som Android. Jailbreaking var – og er fortsat – en metode til installation af apps, som Apple ikke har godkendt, og en måde at tilpasse grænsefladen på.

Lige siden udtrykket jailbreaking blev anvendt første gang, er det også blevet brugt om tilpasning af koden på andre enheder, lige fra telefoner til spilkonsoller. Ind imellem bruges udtrykket om installation af tilpasset software på mobiltelefoner eller fjernelse af DRM-begrænsninger (Digital Rights Management) fra film. Men udtrykket refererer som regel til Apple-produkter. Jailbreaking kan – ud over at referere til iPhone – også referere til iPad og iPod touch.

Jailbreaking bruges sommetider synonymt med udtrykkene "cracking" (i relation til software) og "rooting" (i relation til telefoner). Rooting kan beskrives som Android-versionen af jailbreaking, da formålet er at omgå beskyttelse, som en producent har etableret, med det formål at installere alternative operativsystemer på mobilenheder. Der udføres også jailbreaking af Amazon Fire-sticks og Roku-streamingbokse for at kunne køre mediesoftware, som nogle mennesker foretrækker frem for de indbyggede apps, og af Nintendo Switch-enheder for at kunne køre emulerede spil.

Jailbreaking ændrer ikke enhedens kernefunktioner, og der kan stadig købes og downloades apps fra Apples App Store på en jailbroken iPhone eller iPad. For at downloade apps, som Apple har afvist, eller for at kunne gøre brug af de yderligere funktioner, som jailbreaking giver mulighed for, bruges der på jailbroken enheder uafhængige appbutikker. Den mest populære af disse er Cydia, der er en butik for jailbroken iOS-enheder, der normalt bliver installeret under jailbreaking-processen.

Jailbreak-kode kan normalt anskaffes gratis via fora og websteder for hacking-communities, der ønsker at fremme en ubegrænset brug af enheder. De fleste jailbreaks leveres med udførlige instruktioner og desktopværktøjer til installation af den nye kode, men en vis forudgående grad af teknisk viden er normalt en fordel.

Udtrykkene "tethered" (tøjret) og "untethered" (ikke tøjret) bruges sommetider i forbindelse med jailbreaking:

 • Et "tethered" jailbreak kræver, at iOS-enheden er forbundet til en computer, når der tændes for den. Hvis den pågældende iPhone ikke forbindes til en computer og startes (bootes) med særlig software,kommer enheden ikke i en jailbroken tilstand.
 • Et "untethered" jailbreak kræver ikke brug af en computer. Alt, der kræves for at opnå jailbroken tilstand, er indeholdt i den pågældende iPhone. Denne type jailbreak påvirkes ikke af, at genstart foretages, mens enheden befinder sig væk fra computeren. 

I dag har iPhone-apps fået mere adgang til operativsystemet, og jailbreaking er blevet mindre populært. Apple giver offentligt udtryk for, at de tager afstand fra jailbreaking, og virksomheden har implementeret hardware- og softwarerettelser til de sårbarheder, der udnyttes i forbindelse med jailbreaks, så det med mange versioner af iOS ikke uden videre er muligt at foretage jailbreaking, eller så det ikke er nemt at gøre det. 

Er jailbreaking lovligt?

Strengt taget er jailbreaking ikke ulovligt, men lovgivningen varierer og er under fortsat udvikling overalt i verden, og jailbreaking er ofte et emne, der befinder sig i en gråzone. Det er lovligt at foretage jailbreaking eller rooting af en telefon, hvis formålet er at installere apps, som er anskaffet på lovlig vis, men hvis formålet er at installere apps, der er anskaffet på ulovlig vis, er det ulovligt at foretage jailbreaking.

I USA henhører jailbreaking under Digital Millennium Copyright Act, der omhandler problemer med relation til digital ophavsret. Sektion 1201 i lovteksten gør det ulovligt at omgå digitale låse, der forhindrer adgang til ophavsretligt beskyttede værker såsom software. Kongressen revurderer loven med få års mellemrum og har gradvist udvidet listen over emner, der gives dispensation for. Jailbreaking af telefoner blev lovligt i 2010, og jailbreaking af smartwatches og tablets blev det i 2015. Siden dengang er der føjet flere enheder til dispensationslisten, og listen bliver løbende ændret i forbindelse med revurdering af den.

Den specifikke lovgivning kan variere i jurisdiktioner forskellige steder i verden. I mange lande er jailbreaking aldrig blevet prøvet ved en domstol, så den præcise juridiske holdning kan være uklar.

Apple går ikke ind for jailbreaking, men virksomheden har almindeligvis ikke truet jailbreakere med retsforfølgelse. Apple er endda kendt for at takke jailbreaking-communities for at opdage sikkerhedshuller.

Uanset lovgivningen annulleres din telefons garanti, hvis du foretager jailbreaking på den. Så hvis noget går galt med din enhed, har du intet at falde tilbage på. Jailbreaking eksponerer dig også for en række sikkerhedsproblemer, som vi beskriver nedenfor.

Man is looking at his phone

Er jailbreaking sikkert?

At foretage jailbreaking af en telefon er lovligt, men det er ikke nødvendigvis sikkert. Telefoner, hvor der er foretaget jailbreaking, kan hackes af cyberkriminelle.

Ved at foretage jailbreaking på en telefon tilsidesætter du Apples fokus på sikkerheden. Apps, der "sideloades", er ikke kontrolleret og screenet via Apples App Store, og de udgør derfor en sikkerhedsrisiko. Når du foretager jailbreaking på en telefon, holder du op med at modtage iOS-opdateringer, herunder sikkerhedsopdateringer, fra Apple, og du bliver derfor mere sårbar over for de seneste sikkerhedstrusler.

Apple anser jailbreaking af iOS for et brud på virksomhedens vilkår og betingelser for brug og rådgiver kunderne om, at denne praksis udsætter en telefon for mange risici, herunder:

 • Sikkerhedsmæssige sårbarheder
 • Stabilitetsproblemer
 • Potentielle nedbrud og fastfrysninger
 • Kortere batterilevetid

Dette er grunden til, at Apple advarer imod at foretage jailbreaking af iPhone eller andre iOS-enheder. Det er sjældent, at en iPhone bliver ramt af virus, men når det sker, er det ofte, fordi der er foretaget jailbreaking af telefonen. Hvis noget går galt på telefonen, er det dit ansvar at rette op på det, fordi jailbreaking medfører bortfald af garantien.

What does jailbreaking an iPhone do?

Det er en fordel, hvis du også overvejer, hvem der ejer enheden, og hvilke oplysninger, du har på din telefon. Er det for eksempel din arbejdsgiver, der ejer telefonen? Er din arbejds-e-mail synkroniseret til den? Enhver skadelig aktivitet bringer ikke blot dine egne – men også din organisations – data i fare. Sikkerheden på telefoner, hvor der er foretaget jailbreaking, er utilstrækkelig, og du gør derfor din organisation mere udsat for cyberangreb.

Organisationer, der udstyrer medarbejderne med mobilenheder, har normalt tilvejebragt sikkerhedsforanstaltninger, som skal forhindre brugerne i at bringe virksomhedsdata i fare. Dette kan omfatte yderligere låsning af telefonerne, så kun bestemte funktioner kan tilføjes eller ændres, opdatering af enheder og apps, og installation af en mobilenhedsagent, som kan registrere, at der er foretaget jailbreaking på en telefon.

Jailbreaking – fordele og ulemper

Fordele ved jailbreaking

Mere kontrol over din enhed

Apple bestræber sig på at giver brugerne en ensartet brugergrænseflade. For brugere, der synes, at dette virker for begrænsende, og som ønsker at tilpasse deres telefon og tilføje deres egne ikoner, baggrundstapeter og menuer, er jailbreaking løsningen. Det er dig – og ikke Apple eller en anden part – der bliver enhedens administrator med alle relevante rettigheder. Du kan for eksempel føje ekstra ikoner til hjemmeskærmen på din iPhone eller installere dine egne pauseskærme. Jailbreaking udvider også adgangen til filsystemet og låser endda op for kommunikation fra andre enheder, så du kan tilslutte din iPad til din pc og få mere kontrol over, hvad du kan se og gøre.

Installer og brug uautoriserede apps

Apple udelukker af sikkerhedsmæssige årsager diverse apps fra deres App Store. Jailbreaking gør det muligt for dig at installere apps, der ikke findes i App Store. Cydia er den mest populære butik for telefoner, hvor der er foretaget jailbreaking, og den lader dig tilføje uautoriserede apps, f.eks. spil og netværksværktøjer. Retro-spilemulatorer er også gode eksempler: Apple udelukker dem fra virksomhedens egen App Store (fordi de lader dig spille ældre computerspil uden at betale for de originale kopier). De er imidlertid gratis tilgængelige i Cydia.

Fjern eller slet forudinstallerede apps

iOS tillader ikke, at du ændrer eller sletter standardapps som f.eks. Apple Watch, Vejr, Game Center osv. Disse apps optager plads i hukommelsen, og det er en ulempe for personer, der ikke bruger dem. Jailbreaking gør det muligt for dig at fjerne Apples standardapps og bruge apps fra tredjeparter i stedet for. På den måde kan du få Siri til at bruge Google Maps i stedet for Apple Maps til at vise vej, hvis du foretrækker det.

Adgang til yderligere funktioner til forebyggelse af tyveri

Nogle brugere mener, at jailbreaking giver dem adgang til bedre funktioner til forebyggelse af tyveri. For eksempel indeholder iPhone funktionen Find min iPhone, men den fungerer ikke, når Flyfunktion er slået til på telefonen, eller når telefonen er slukket eller offline. Der findes jailbreak-apps, som det hævdes, fungerer bedre end Find min iPhone, for eksempel iCaughtU. Når en tyv indtaster en forkert adgangskode, tager kameraet på telefonens forside et billede af tyven og sender det via e-mail til ejeren.

Ulemper ved jailbreaking

Ikke flere automatiske opdateringer

Du modtager ikke længere automatiske opdateringer direkte fra Apple. Hver gang, der frigives en ny version af iOS, skal du vente på et tilhørende hack fra dit jailbreaking-community. Jailbreaking er tidskrævende og skal foretages, hver gang Apple frigiver en version af iOS. Det betyder, at du ikke kan opdatere en jailbroken telefon, før den nyeste opdatering er jailbroken – og dette sker ikke nødvendigvis med det samme. Processen for jailbreaking efter større opdateringer medfører muligvis for meget besvær til at kunne betale sig.

Manglende mulighed for at kunne anvende visse softwareopdateringer

Nogle uautoriserede ændringer har medført, at iPhones er blevet permanent uanvendelige efter installation af iOS-opdateringer fra Apple.

Annullering af telefonens garanti

Apple erklærer, at uautoriseret ændring af iOS er en overtrædelse af iOS-slutbrugerlicensaftalen. Derfor kan Apple nægte at yde service i relation til en iPhone, iPad eller iPod touch, hvis der er installeret uautoriseret software på den. Så hvis din enhed er beskadiget eller ikke fungerer korrekt efter jailbreaking, kan Apple nægte enhver servicereparation, du anmoder om.

Kortere batterilevetid

Den hackede software kan medføre en hurtigere afladning af batteriet, så en iPhone, iPad eller iPod touch kan bruges i kortere tid efter opladning af batteriet.

Du kan gøre din telefon til en "mursten"

En telefon, der er blevet til en "mursten", kan ikke starte, reagere på input eller foretage opkald – og er derfor ikke mere nyttig end en mursten. Jailbreaking gør ikke i sig selv telefonen til en "mursten", men processen eksponerer telefonen for risici, der kan føre til dette resultat.

Du kan miste adgang til indhold eller tjenester

Motivationen for at foretage jailbreaking af en telefon er ofte at kunne få adgang til mere indhold. Men det kan sommetider have den modsatte effekt, fordi det kan føre til, at brugeren mister adgangen til andre tjenester – f.eks. iCloud, iMessage, FaceTime, Apple Pay, Vejr og Værdipapirer. Apps fra tredjeparter, der bruger Apples tjeneste til push-beskeder, har haft problemer med at modtage beskeder, eller de har modtaget beskeder, som var beregnet til at blive modtaget på en anden hacket enhed. I forbindelse med andre push-baserede tjenester, såsom iCloud og Exchange, har der været problemer med at synkronisere data med de respektive servere. Det er blevet rapporteret, at tredjepartsudbydere har spærret for enheder, hvor der er foretaget jailbreaking.

Der kan muligvis forekomme flere nedbrud på din telefon

Du kan muligvis opleve flere nedbrud, hvis der er foretaget jailbreaking på din telefon. Apps, der er tilgængelige til enheder, der er foretaget jailbreaking på, gør brug af funktioner og API'er, som ikke er tilgængelige for enheder, der er godkendt af Apple, og disse er muligvis ikke blevet testet særligt grundigt. Dette kan medføre hyppige og uventede nedbrud på enhederne, nedbrud og fastfrysning af indbyggede apps så vel som apps fra tredjeparter, og tab af data.

Upålidelige stemmefunktioner og data

Jailbreaking kan føre til afbrydelser af opkald, langsomme eller ustabile dataforbindelser og forsinkede eller unøjagtige lokalitetsdata.

Brud på datasikkerheden

I forbindelse med jailbreak-hacking fik hackere adgang til iCloud-logonoplysninger for 225.000 brugere, der forsøgte at foretage jailbreaking. Dette hack var muligt på grund af sikkerhedsmæssige sårbarheder, som opstod i forbindelse med jailbreaking, der gjorde det muligt for hackerne at infiltrere brugernes enheder.

Du kan introducere problemer med sikkerheden

iOS er i kraft af sin lukkede natur designet til at være et af de mest sikre mobiloperativsystemer i forhold til beskyttelse af både dine personlige oplysninger og selve systemet. Jailbreaking af din telefon øger risikoen for, at en hacker stjæler dine personlige oplysninger, beskadiger din enhed, angriber dit netværk eller introducerer skadelig software, spyware eller vira.

Sikkerhedsrisici og jailbreaking

At foretage jailbreaking af en telefon er forbundet med sikkerhedsrisici. Jailbreaking giver dig mere kontrol over din enhed, men det giver også alle apps, der kører på enheden, mere kontrol. De største sikkerhedstrusler opstår, når sådanne apps får tilladelse til at anmode om rodadgang på enheden. Hvis der installeres skadelig software på enheden, kan det eskalere og opnå rodadgang – og dermed fuld adgang til alle data på enheden.

Ved jailbreaking fjernes Apples "lukket have"-sikkerhed, som er designet til at beskytte brugerne imod sikkerhedstrusler. Telefoner, hvor der er foretaget jailbreaking, er langt mere sårbare over for vira og skadelig software, fordi brugere kan omgå Apples processer til kontrol af apps, som er med til at sikre, at apps, som brugere downloader, er fri for virus. Jailbreaking giver mulighed for piratkopiering af software, så apps og spil kan distribueres gratis. Dette betyder, at du vælger at have fuld tillid til udviklerne af alle apps, du installerer, i stedet for Apple.

Data fra bankapps, gemte adgangskoder og data fra konti på sociale medier kan alle være i fare, hvis det bliver muligt at tilgå disse data fra en iPhone, hvor der er foretaget jailbreaking. Som nævnt ovenfor blev denne risiko åbenbar, da skadelig iOS-jailbreak-software ved navn KeyRaider stjal 225.000 Apple-id'er og tusindvis af certifikater, private nøgler og kvitteringer for køb. I sidste ende rapporterede nogle ofre, at historikken for køb af apps på deres frastjålne konti havde et unormalt indhold, og i andre tilfælde var telefoner låst, og der blev fremsat krav om løsepenge.

Ud over at være mere udsatte for skadelig software er der på iPhones, hvor der er foretaget jailbreaking, ofte et væld af fejl, som kan forårsage gentagne nedbrud på telefonerne og deaktivere andre vigtige funktioner. Brugen af smartphones er fortsat i vækst, og dette gælder også risikoen for mobilkriminalitet. Det er derfor af afgørende betydning, at du holder dig opdateret om de nyeste trusler og forsøg på svindel, og at du har omfattende mobilsikkerhed installeret på din enhed.

Sådan reparerer du en telefon, der er foretaget jailbreaking på

Du kan reparere en iPhone, der er foretaget jailbreaking på, ved helt enkelt at gendanne den. Du behøver ikke at slette de jailbreak-apps, som du har installeret, manuelt, da proceduren sletter alt fra iPhone og stiller enheden tilbage til Apples fabriksindstillinger.

Før du går i gang, skal du sørge for at oprette en komplet sikkerhedskopi af din iPhone eller iPad. Dette skyldes, at processen, der fjerner jailbreak, sletter alt på din enhed og gendanner den med sin basiskonfiguration. Du skal derfor i forvejen have sikkerhedskopieret alle filer, som du vil beholde. Det er bedste praksis at gemme filen med sikkerhedskopien to steder (lokalt og i skyen).

Trin 1: sikkerhedskopier til iCloud:

 • Tilslutdin iPhone, iPad eller iPod touch til Wi-Fi.
 • Gå til Indstillinger, tryk på dit navn, og vælg 
 • Tryk på iCloud-sikkerhedskopi, og sørg for, at knappen er slået 
 • Derefter skal du klikke på Sikkerhedskopier nuog forblive tilsluttet til Wi-Fi-netværket, indtil processen afsluttes.

Hvis du vil tjekke status og bekræfte, om sikkerhedskopien er fuldført, skal du gå til Indstillinger, trykke på dit navn, trykke på iCloud og åbne iCloud-sikkerhedskopi. Under knappen Sikkerhedskopier nu kan du se klokkeslæt og dato for den seneste sikkerhedskopi.

Trin 2: Ophæv jailbreak ved at udføre følgende trin:

 1. Tilslutdin iPhone eller iPad til din pc eller Mac med det originale USB-kabel.
 2. Start iTunes på computeren.
 3. Lås din iOS-enhed op, og deaktiver Find min iPhone.
 4. Gå til Indstillinger, tryk på ditnavn, og vælg 
 5. Tryk på Find min iPhone, og sørg for, at knappen er slået FRA. Du skal indtaste dit Apple-id og din adgangskode for at slå funktionen fra.
 6. I iTunespå din computer skal du vælge din iPhone eller iPad, når den bliver vist.
 7. I panelet Resume skal du klikke på knappen Gendan. Dette starter processen, hvor jailbreak fjernes.
 8. Enheden genstarter under proceduren. Du bliver spurgt, om du vil gendanne fra en sikkerhedskopi. Her kan du vælge iCloud-indstillingen, hvis du vil gendanne den fra den fil, som du har oprettet tidligere.
 9. Når processen afsluttes, er din iOS-enhed gendannet med sine fabriksindstillinger. Du får vist de samme konfigurationstrin, som blev vist første gang, du tændte for din iOS-enhed.

Hvis du af en eller anden grund ikke kan gendanne en iPhone, hvor der er foretaget jailbreaking, kan du bruge gendannelsesfunktionen for at slette enheden.

En konklusion må være, at sårbarheden ved apps på enheder, hvor der er foretaget jailbreaking, gør det meget let for kriminelle personer at stjæle værdifulde data som f.eks. betalingsoplysninger. Årvågenhed i forbindelse med farer kan være med til at beskytte dig, når du er online.

Kaspersky Premium sørger for nyttige forbedringer af sikkerheden for iOS-brugere. Disse omfatter indbygget VPN, der tilbyder at aktivere sig selv, når det vurderer, at forbindelsen ikke er sikker, meddelelser om relevante sikkerhedshændelser samt et værktøj, der undersøger, om der er svage systemindstillinger. Kasperskys Password Manager og familieversionen af Kaspersky Safe Kids, der er et avanceret værktøj til forældrekontrol, er også nyttige i forbindelse med sikkerhed for mobile enheder.

Relaterede artikler:

Anbefalede produkter:

Hvad er jailbreaking – definition og forklaring

Hvad er jailbreaking? Jailbreaking er fjernelse af softwaremæssige begrænsninger i Apple-produkter med det formål at give frihed til at lave ændringer.
Kaspersky Logo