Gå til hovedindhold

Definition på cloud-sikkerhed

Cloud-sikkerhed er en disciplin inden for cybersikkerhed, som er dedikeret til sikring af cloud computing-systemer. Det indebærer at holde data fortrolige og sikre, på tværs af onlinebaserede infrastrukturer, applikationer og platforme. Sikringen af sådanne systemer kræver en indsats fra cloud-udbyderne og de kunder, der bruger dem. Og det gælder alt fra enkeltpersoner til små eller mellemstore virksomheder og koncerner.

Cloududbyderne hoster tjenester på deres servere, gennem konstante internetforbindelser. Fordi deres forretninger er dybt afhængige af kundernes tillid, bruger de diverse former for cloud-sikkerhed til at sikre deres fortrolige kundedata med. Cloud-sikkerheden hviler dog også på kundens skuldre. Derfor er det afgørende at forstå begge sider, for at få en sund løsning på cloud-sikkerheden.

Grundlæggende består cloud-sikkerhed af følgende kategorier:

 • Datasikkerhed
 • Identitets- og adgangsadministration (IAM)
 • Styring/Governance (politikker om trusselforebyggelse, registrering og afbødning)
 • Datalagring og planlægning af forretningskontinuitet
 • Overholdelse af lovgivning

Cloud-sikkerhed kan godt ligne klassisk IT-sikkerhed, selvom det faktisk kræver en anden tilgang. Før vi går dybere ned i det, skal vi først forstå, hvad cloud-sikkerhed går ud på.

Hvad er cloud-sikkerhed?

Cloud-sikkerhed dækker teknologi, protokoller og bedste praksis, der beskytter cloud computing-miljøer, som er applikationer, der kører i skyen, og data, der opbevares i skyen eller clouden. Sikringen af cloud-tjenesterne begynder med forståelsen af det, der præcist skal sikres, samt aspekterne af det system, der skal styres.

Generelt varetages udviklingen af backendens sikkerhed af cloud-tjenesternes udbydere. Bortset fra valget af en sikkerhedsbevidst udbyder, skal kunderne primært fokusere på korrekt konfiguration af tjenesten og sikre brugsvaner. Derudover skal kunderne sørge for, at netværket og slutbrugernes hardware er sikret korrekt.

Cloud-sikkerhedens fulde omfang er designet til at beskytte følgende ting, uafhængigt af dit ansvar:

 • Fysiske netværk — routere, strøm, kabler, klimakontrol osv.
 • Dataopbevaring — harddiske etc.
 • Dataservere — primær hardware og software til computernetværk
 • Computer-virtualiseringssystemer — software til virtuelle maskiner, værtsmaskiner og gæstemaskiner
 • Operativsystemer (OS) — software, der understøtter alle computerens funktioner
 • Middleware — administration af applikationsprogrammeringsgrænseflader (API)
 • Runtime-miljøer — drift og vedligeholdelse af et kørende program
 • Data — alle de data, der er gemmes, ændres og tilgås
 • Applikationer — traditionelle softwaretjenester (e-mail, skattesoftware, produktivitetspakker osv.)
 • Slutbrugeres hardware — computere, mobile enheder, ting til Internet of Things (IoT)

Når det gælder cloud computing, kan tingenes ejerskab variere en hel del. Det forplumrer i nogen grad omfanget af kundens sikkerhedsansvar. Da sikringen af skyen eller clouden afhænger af, hvem der styrer hvilken komponent, er det vigtigt at forstå, hvordan disse typisk grupperes.

Grundlæggende sikres cloud computingens komponenter fra to vinkler:

1. Cloud-tjenesterne tilbydes af tredjepartsudbydere, som moduler, der bruges til at skabe cloudmiljøet med. Afhængigt af tjenestens type, styrer man en vis del af komponenterne inde fra tjenesten:

 • Kernen i enhver tredjeparts cloud-tjeneste involverer udbyderen, der administrerer det fysiske netværk, datalagring, dataservere og computervirtualiseringens rammer. Tjenesten lagres på udbyderens servere og virtualiseres via de internt styrede netværk, som leveres til klienter, der kan tilgås eksternt. Det reducerer omkostninger til hardware og anden infrastruktur, som giver kunder adgang til deres computerbehov overalt, via en internetforbindelse.
 • Software-as-a-Service (SaaS) cloud-tjenester, der giver kunder adgang til applikationer, der udelukkende hostes og køres på udbyderens servere. Udbyderne administrerer applikationer, data, runtime, middleware og operativsystemer. Kunderne skal bare tilgå deres applikationer. SaaS er fx. Google Drive, Slack, Salesforce, Microsoft 365, Cisco WebEx, Evernote.
 • Platform-as-a-Service er cloud-tjenester forsyner kunderne med en host, hvor de kan udvikle deres egne applikationer, der køres i kundens egen "sandkasse" på udbyderens servere. Udbyderne administrerer runtime, middleware og operativsystemer. Kunderne skal administrere deres applikationer, data, brugeradgang, slutbrugerenheder og -netværk. PaaS omfatter fx Google App Engine, Windows Azure.
 • Infrastructure-as-a-Service (IaaS) cloud-tjenester, der giver kunderne hardware og eksterne forbindelser, som rummer størstedelen af deres computerbrug, helt ned til operativsystemet. Udbyderne administrerer kun de primære cloud-tjenester. Kunden skal selv sikre alt det, der bygges oven på operativsystemet, inklusive applikationer, data, runtimes, middleware og selve operativsystemet. Derudover skal kunderne administrere brugeradgang, slutbrugerenheder og -netværk. IaaS dækker fx Microsoft Azure, Google Compute Engine (GCE), Amazon Web Services (AWS).

2. Cloud-miljøer er implementeringsmodeller, hvor en eller flere cloud-tjenester opretter et system til slutbrugere og organisationer. De segmenter håndterer ansvaret for administrationen - herunder sikkerheden - mellem kunder og udbydere.

De cloud-miljøer, man bruger pt., er:

 • Offentligecloud-miljøer, som består af cloud-tjenester med flere lejere, hvor kunderne deler en udbyders servere med andre kunder, som fx en kontorbygning eller et fælles arbejdsområde. Det er tredjeparts tjenester, der drives af udbyderen, som giver kunder adgang via internettet.
 • Privatetredjeparts cloud-miljøer er baseret på brugen af en cloud-tjeneste, der giver kunden eksklusiv brug af hans/hendes egen cloud. Disse miljøer, med en enkelt lejer, ejes, administreres og drives normalt af en ekstern udbyder.
 • Private, interne cloud-miljøer, der også består af cloud-servere, med en enkelt lejer, men som drives via dennes eget, private datacenter. Her drives cloudmiljøet af virksomheden selv, for at sikre komplet konfiguration og opsætning af hvert enkelt element.
 • Multi-cloud-miljøer inkluderer brugen af to eller flere cloud-tjenester, fra separate udbydere. Disse kan være en hvilken som helst kombination af offentlige og/eller private cloud-tjenester.
 • Hybridecloud-miljøer består af en blanding af private tredjeparts clouds og/eller lokale, private cloud-datacentre, med en eller flere offentlige clouds.

Når man kigger på det fra dette perspektiv, forstår man bedre, at cloud-baseret sikkerhed kan være lidt anderledes, baseret på typen af det cloudområde, som brugerne arbejder i. Men effekten mærkes både af de individuelle kunder og organisationerne.

Hvordan fungerer cloud-sikkerhed?

Hver clouds sikkerhedsforanstaltninger søger opnå en eller flere af følgende:

 • Muliggøre gendannelse af data ifm. datatab
 • Beskytte lagre og netværk mod skadeligt datatyveri
 • Afhjælpe menneskelige fejl eller uagtsomheder, der forårsager datalækager
 • Reducere effekten af ethvert data- eller systemkompromis

Datasikkerhed er den del af cloud-sikkerheden, der involverer den tekniske del af trusselforebyggelsen. Værktøjer og teknologier giver udbydere og kunder mulighed for at sætte barrierer ind mellem adgangen til og synligheden af følsomme data. Der er kryptering et af de mest effektive værktøjer, der findes. Kryptering forvrænger (krypterer) data, så de kun kan læses af dem, der har krypteringsnøglen. Hvis dine data går tabt eller stjæles, vil de være helt ulæselige og meningsløse. Beskyttelse af dataoverførsel virker som virtuelle private netværk (VPN'er), fremhæves også, når det gælder cloud-netværk.

Identitets- og adgangsstyring (IAM) vedrører de adgangsrettigheder, der tilbydes brugerkontiene. Administration af godkendelser og godkendelse af brugerkonti er også omfattet af dette. Adgangskontrol er afgørende for at begrænse brugere - både legitime og ondsindede - fra at tilgå og kompromittere følsomme data og systemer. Adgangskodeadministration, flerfaktor-godkendelse og andre metoder er en del af IAM.

Governance fokuserer på politikker til trusselforebyggelse, registrering og afbødning. Hos SMV'er og større virksomheder, kan komponenter, som viden om trusler, hjælpe med at spore og prioritere trusler mhp. at beskytte vigtige systemerne omhyggeligt. Selv individuelle cloudkunder kan drage fordel af at værdsætte sikre politikker for brugeradfærd og -træning. Det gælder primært i organisationernes miljøer, selvom regler for sikker brug og respons på trusler kan være nyttige for enhver bruger.

Datalagring (DR) og planlægning af forretningskontinuitet (BC) involverer tekniske gendannelsesforanstaltninger i tilfælde af katastrofale datatab. Det centrale i enhver DR- og BC-plan er metoderne til dataredundans, som fx sikkerhedskopier. Derudover kan det hjælpe at have tekniske systemer, der sikrer uafbrudt drift. Rammer til test af sikkerhedskopiernes gyldighed og detaljerede gendannelsesinstruktioner til medarbejderne er lige så værdifulde, som del af en grundig BC-plan.

Juridisk compliance handler om at beskytte brugernes privatliv, jfr. de lovgivende organer. Regeringerne fokuserer på vigtigheden af at beskytte private brugeres oplysninger mod at blive udnyttet til andres fortjeneste. Derfor skal organisationer følge en række regler for at overholde disse politikker. En metode er brugen af datamaskering, som tilslører dataenes identitet via krypteringsmetoder.

Hvad gør cloud-sikkerhed anderledes?

Traditionel IT-sikkerhed har oplevet en enorm udvikling pga. overgangen til cloud-baseret computerbrug. Selvom cloud-modellerne giver større bekvemmelighed, kræver den konstante forbindelse nye overvejelser, når det gælder om at sikre alt. Cloud-sikkerhed, som en mere moderne cybersikkerhedsløsning, adskiller sig fra ældre IT-modeller på nogle få måder.

Datalagring: Den største forskel er, at de ældre IT-modeller var ekstremt afhængige af lokal datalagring. Organisationerne har for længst fundet ud af, at det er dyrt og langsommeligt at bygge alle IT-rammerne internt for at opnå detaljerede, brugerdefinerede sikkerhedskontroller. Cloud-baserede rammer har reduceret omkostningerne til udvikling og vedligeholdelse af systemerne, men til gengæld også fjernet også en vis kontrol fra brugerne.

Skaleringshastighed: På samme måde, kræver cloud-sikkerheden unik opmærksomhed, når organisationens IT-systemer skaleres. Cloud-centreret infrastruktur og apps er meget modulære og hurtige at mobilisere. Selvom den evne holder systemerne ens og tilpasset de organisatoriske ændringer, giver det anledning til bekymring, når en organisations behov for opgraderinger og bekvemmelighed overgår dens evne til at holde sig ajour med sikkerheden.

Slutbrugernes systemgrænseflader: Både organisationernes og de individuelle brugeres cloud-systemer interagerer også med mange andre systemer og tjenester, der skal sikres. Adgangstilladelserne skal vedligeholdes, lige fra slutbrugerens enheder til diverse softwares og netværk. Samtidig skal udbyderne og brugerne være opmærksomme på de sårbarheder, de kan skabe via usikre opsætninger eller deres adfærd, når de tilgår systemerne.

Nærhed til andre netværksdata og -systemer: Eftersom cloud-systemer udgør en konstant forbindelse mellem cloud-udbyderne og deres brugere, kan det enorme netværk også kompromittere udbyderen selv. I disse netværkslandskaber, kan en enkelt sårbar enhed eller komponent udnyttes til at inficere resten med. Cloud-udbyderne udsætter sig for trusler fra de mange slutbrugere, som de interagerer med, uanset om de leverer datalagring eller andre tjenester. Der hviler også et yderligere ansvar for netværkets sikkerhed på de udbydere, der ellers leverer produkter, som udelukkende lever på slutbrugernes systemer, i stedet for deres egne.

Det, at løse de fleste cloud-sikkerhedsproblemer, betyder, at brugerne og cloud-udbyderne - både i de personlige og virksomhedernes miljøer - begge skal agere proaktivt med hensyn til deres egne roller ift. cybersikkerheden. Den tostrengede tilgang betyder, at brugerne og udbyderne i fællesskab skal adressere:

 • Sikker konfiguration og vedligeholdelse af systemerne.
 • Uddannelse i brugersikkerhed - både mht. adfærd og teknik.

I sidste ende skal cloud-udbydere og -brugere bruge gennemsigtighed og ansvarlighed for at sikre, at begge parter holdes sikre.

Farer ifm. cloud-sikkerhed

Hvad er sikkerhedsproblemerne ved cloud computing? Hvis du ikke kender dem, hvordan skal du så iværksætte de passende foranstaltninger? Når alt kommer til alt, kan en begrænset cloud-sikkerhed udsætte brugere og udbydere for alle mulige former for trusler mod cybersikkerheden. Nogle af de typiske trusler mod cloud-sikkerheden er:

 • Risici ved cloud-baseret infrastruktur inkompatible, ældre IT-rammer og forstyrrelser fra tredjeparts datalagringstjenester.
 • Interne trusler pga. menneskelige fejl, som fx forkert konfiguration af brugerens adgangskontrol.
 • Eksterne trusler, som næsten altid kommer fra ondsindede aktører, som fx malware, phishing, og DDoS-angreb.

Den største risiko ift. clouden eller skyen er, at der ikke er nogen ydre afgrænsning. Traditionel cybersikkerhed fokuserer på at beskytte den ydre afgrænsning, men cloud-miljøer er ekstremt forbundne, hvilket betyder, at usikre API'er (applikationers programmeringsgrænseflader) og kapringer af konti kan udgøre reelle problemer. Når specialister i cybersikkerhed møder sikkerhedsrisici i forbindelse med cloud computing, skifter de til en datacentrisk tilgang.

Indbyrdes forbindelser udgør også problemer for netværk. Ondsindede aktører bryder ofte ind i netværkene via kompromitterede eller svage legitimationsoplysninger. Når hackerne tiltvinger sig adgang, ofte gennem kompromitterede eller svage legitimationsoplysninger, kan de let udvide og udnytte dårligt beskyttede grænseflader i skyen til at finde data via forskellige databaser eller knudepunkter. De kan endda bruge deres egen cloud-servere som destinationer, hvortil de kan eksportere og gemme alle de stjålne data. Sikkerheden skal ligge i skyen – den skal ikke bare beskytte adgangen til dine cloud-data.

Tredjeparts lagring af dine data og adgangen via internettet udgør også individuelle trusler. Hvis disse tjenester af én eller anden grund afbrydes, kan din adgang til dataene gå tabt. Fx kan en afbrydelse telefonens netværk betyde, at du ikke kan tilgå skyen på et vigtigt tidspunkt. Strømafbrydelser kan også påvirke datacentret, hvor dine data ligger gemt, muligvis med permanent tab af data.

Sådanne afbrydelser kan få flere langsigtede konsekvenser. En nylig strømafbrydelse på en af Amazons cloud-anlæg medførte, at nogle kunder mistede deres data, da servernes hardware blev beskadiget. Det er et godt eksempel på, hvorfor du bør have lokale sikkerhedskopier af (mindst) dine vigtigste data og applikationer.

Derfor er cloud-sikkerhed så vigtig

I 1990'erne lå alle forretnings- og personoplysninger lokalt - lige som sikkerheden også var lokal. Dataene lå på en PC's interne lager derhjemme eller på virksomhedens servere, hvis man arbejdede for en virksomhed.

Den nye cloud-teknologi tvang alle til at revurdere deres cybersikkerhed. Dine data og applikationer kan flyde mellem lokale og eksterne systemer - og kan altid tilgås via internettet. Hvis du bruger Google Docs på din smartphone eller benytter Salesforce-software til at administrere dine kunder med, kan de data ligge hvor som helst. Derfor er det også vanskeligere at beskytte dem nu, end dengang, hvor det kun var et spørgsmål om at forhindre uønskede brugere i at få adgang til dit netværk. Cloud-sikkerhed kræver en vis tilpasning af tidligere IT-procedurer, og er blevet stadig vigtigere af to primære årsager:

 1. Komfort frem for sikkerhed. Cloud computing vokser eksponentielt, som en primær metode til brug på arbejdet og derhjemme. Innovationen har gjort det muligt at implementere nye teknologier hurtigere, end branchens sikkerhedsstandarder kan holde trit med, hvilket lægger et større ansvar på brugere og udbydere, når det handler om at overveje risiciene ved tilgængeligheden.
 2. Centralisering og opbevaring for flere lejere. Hver komponent - fra essentiel infrastruktur til små data, som e-mails og dokumenter - kan nu findes og tilgås eksternt, døgnet rundt, via webbaserede forbindelser. Den enorme dataindsamling på nogle få, store tjenesteudbyders servere, medfører store risici. Trusselsaktørerne kan nu målrette deres indsats mod de store multi-organisatoriske datacentre og skabe enorme brud på datasikkerheden.

Desværre er de ondsindede aktører godt klar over værdien af de cloud-baserede mål og fokuserer i stigende grad deres ressourcer på at udnytte dem. Selvom mange cloud-udbydere klarer mange sikkerhedsopgaver for deres kunder, administrerer de ikke alt. Det tvinger selv ikke-tekniske brugere til at uddanne sig mht. cloud-sikkerhed.

Når det er sagt, står brugerne ikke alene med ansvaret for skyens sikkerhed. Når man er opmærksom på omfanget af sine sikkerhedsopgaver, bidrager det til, at hele systemet bliver langt mere sikkert.

sådan beskytter du dine data med skysikkerhed

Overvejelser om cloud-sikkerhed - fortrolighed

Der er indført en række love, som beskytter slutbrugerne mod salg og deling af deres følsomme data. General Data Protection Regulation (GDPR) og Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), som begge søger at beskytte privatlivets fred, hvilket begrænser, hvordan data må gemmes og tilgås.

Man bruger metoder til identitetshåndtering, som fx datamaskering, til at adskille identificerbare egenskaber fra brugernes data for at overholde GDPR. For at overholde HIPAA, skal organisationer, som fx arbejder med sundhed og helbred, sørge for, at deres udbydere også opfylder deres ansvar mht. at begrænse dataadgang.

CLOUD-loven pålægger cloud-udbyderne deres egne juridiske begrænsninger, potentielt på bekostning af brugernes fortrolighed. Amerikansk, føderal lov tillader nu håndhævelse af loven på føderalt niveau mhp. at kræve udlevering af data fra cloud-udbydernes servere. Selvom det betyder en mere effektiv efterforskning, kan det også omgå visse rettigheder mht. privatlivets fred og medføre potentielt magtmisbrug.

farer cloud-sikkerhed”

Sådan sikrer du din cloud

Heldigvis er der meget, du kan gøre for at beskytte dine egne data i clouden eller skyen. Lad os kigge på nogle af de populære metoder.

Kryptering er en af de bedste måder at sikre dine cloud computing-systemer på. Der findes flere forskellige måder at bruge kryptering på, som fx tilbydes af en cloud-udbyder eller en separat leverandør af sikkerhedsløsninger til skyen:

 • Kommunikationskryptering med hele clouden eller skyen.
 • Ekstra følsom datakryptering, som fx kontooplysninger.
 • End-to-end kryptering af alle data, der uploades til skyen.

Inde i skyen, er der større fare for at dataene kan opfanges, når de flytter sig. Når de bevæger sig fra en lagerplads til en anden eller overføres til din lokale applikation, er de sårbare. Derfor er end-to-end kryptering den bedste skysikkerhedsløsning til vigtige data. Takket være end-to-end kryptering, kan din kommunikation aldrig tilgås af udenforstående, uden din krypteringsnøgle.

Du kan enten kryptere dine data selv, før du gemmer dem i skyen, eller du kan bruge en cloud-udbyder, der krypterer dine data som en del af tjenesten Hvis du kun bruger skyen til at gemme ikke-følsomme data i, som fx firmalogoer eller videoer, kan end-to-end kryptering godt virke lige i overkanten. Omvendt, er det afgørende, når det gælder økonomiske, fortrolige eller kommercielt følsomme oplysninger.

Når du bruger kryptering, skal du huske, at sørge for en sikker administration af dine krypteringsnøgler. Opbevar en sikkerhedskopi, og lad være med at gemme den i skyen. Det kan også være en god idé at ændre dine krypteringsnøgler regelmæssigt. Dermed kan du skifte dem ud, og låse systemet, hvis nogen får adgang til dem.

Konfiguration er en anden stærk praksis inden for cloud-sikkerhed. Mange brud på cloud-dataenes sikkerhed skyldes basale sårbarheder, som fx fejl i konfigurationen. Når du undgår dem, øger du din cloud-sikkerhed markant. Hvis du ikke føler dig tryg ved at gøre det selv, kan du overveje at bruge en separat leverandør af cloud-sikkerhedsløsninger.

Her er et par principper, du kan følge:

 1. Lad aldrig standardindstillingerne forblive uændrede. Hvis man bare bruger standardindstillinger, svarer det til at give hackerne adgang gennem hoveddøren. Undgå det, så du gør deres vej ind i dit system så kompliceret, som muligt.
 2. Lad aldrig et cloud-lager stå åbent. Det giver hackerne mulighed for at tjekke indholdet, bare ved at åbne lagrets webadresse.
 3. Hvis cloud-leverandøren giver dig nogle sikkerhedskontroller, som du kan aktivere, så brug dem. Du risikerer dine data, ved at vælge den forkerte sikkerhedsopsætning.

Basaletip til cybersikkerheden bør indgå i enhver cloud-implementering. Selvom du bruger skyen, bør du aldrig ignorere diverse standardpraksisser vedrørende cybersikkerhed. Derfor er det værd at overveje følgende, hvis du vil være så sikker som muligt på nettet:

 • Brug stærke adgangskoder. Når du bruger en blanding af bogstaver, tal og specielle tegn, bliver din adgangskode vanskeligere at knække. Forsøg at undgå åbenlyse valg, som fx at erstatte et S med et $-symbol. Jo mere tilfældige dine strenge er, jo bedre.
 • Brug en adgangskodeadministrator. Dermed kan du give hver enkelt applikation, database og tjeneste, du bruger, en separat adgangskode, uden at skulle huske dem alle. Det er dog vigtigt, at du sørger for at beskytte din adgangskodeadministrator med en stærk, primær adgangskode.
 • Beskyt alle de enheder, du bruger til at tilgå dine cloud-data, inklusive smartphones og tablets. Hvis dine data synkroniseres på flere enheder, kan én af dem være et svagt led, der udsætter hele din digitale tilstedeværelse for fare.
 • Sikkerhedskopiér dine data regelmæssigt, så du kan gendanne dine data fuldt ud i tilfælde af fejl i clouden eller tab af data hos din cloud-udbyder. Sikkerhedskopien kan gemmes på din hjemme-PC, på en ekstern harddisk eller endda via cloud-to-cloud, så længe du er sikker på, at de to cloud-udbydere ikke deler infrastruktur.
 • Modificer tilladelser for at undgå at en person eller enhed får adgang til alle dine data, medmindre det er nødvendigt. Det gør virksomhederne fx via indstillingerne for databasens tilladelser. Hvis du har et netværk derhjemme, skal du bruge gæstenetværk til dine børn, til dine IoT-enheder og til dit tv. Gem din "adgang til alle områder"-kode til din egen brug.
 • Beskyt dig selv med antivirus- og antimalware software. Hackerne kan nemt få adgang til din konto, hvis malwaren når ind i dit system.
 • Undlad at tilgå dine data på offentlige Wi-Fi-netværk, især hvis de ikke bruger en stærk godkendelsesprocedure. Brug et virtuelt privat netværk (VPN) til at beskytte din adgang til skyen.

Cloudlagring og fildeling

Sikkerhedsrisici ifm. cloud computing kan påvirke alle, lige fra virksomhederne til de enkelte brugere. Forbrugerne bruger fx skyen til at gemme og sikkerhedskopiere filer i (via tjenester som Dropbox), til tjenester som e-mail- og office applikationer eller til at udfylde skatteformularer og regnskaber med.

Det kan også være en fordel at overveje, hvordan du deler dine cloud-data med andre, især hvis du arbejder som konsulent eller freelancer. Selvom fildeling på Google Drive eller andre tjenester kan være en nem måde at dele arbejdet med kunderne på, skal du altid sørge for, at du administrerer tilladelserne korrekt. Alt andet lige, vil du gerne sikre dig, at dine forskellige kunder ikke ser hinandens navne eller mapper eller kan ændre i den andres filer.

Husk, at mange af de typiske tjenester, som opbevarer data i skyen, ikke krypterer dataene. Når du vil beskytte dine data med kryptering, skal du selv bruge en krypteringssoftware til at gøre det med, før du overfører dataene. Derefter giver du dine kunder en nøgle – så de kan læse filerne.

Tjek din cloud-udbyders sikkerhed

Sikkerhed bør være et af de vigtigste punkter, som man skal overveje, når man vælger sin cloud-sikkerhedsudbyder. Din cybersikkerhed ikke længere bare dit eget ansvar: virksomhederne, der sælger cloud-sikkerhed, skal gøre deres del til at skabe et sikkert cloud-miljø - og dele ansvaret for datasikkerheden.

Desværre vil firmaerne næppe give dig tegningerne til deres netværkssikkerhed. Det ville svare til, at banken gav dig oplysningerne om deres boks - med koden til pengeskabet.

Når du får de rigtige svar på nogle grundlæggende spørgsmål, øger det tilliden til, at dine cloud-aktiver er sikre. Derudover vil du være mere opmærksom på, om din udbyder har adresseret de åbenlyse sikkerhedsrisici ved clouden korrekt. Vi anbefaler, at du stiller din cloud-udbyder følgende spørgsmål:

 • Sikkerheds-audits: “Udfører I regelmæssige eksterne audits af sikkerheden?”
 • Datasegmentering: “Er kundernes data logisk segmenteret og holdes de adskilt?”
 • Kryptering: “Er vores data krypterede? Hvilken del af dem er krypterede?”
 • Opbevaring af kundedata: “Hvilke politikker gælder opbevaringen af kundedata?”
 • Opbevaring af brugerdata: "Slettes mine data korrekt, hvis jeg annullerer og forlader jeres cloud-tjenester?"
 • Adgangsadministration: "Hvordan styrer I mine adgangsrettigheder?"

Du skal også sikre dig, at du har læst din udbyders servicevilkår (TOS). Det er afgørende at gennemgå dem, for at forstå, om du får præcist det, du ønsker og har brug for.

Sørg for at tjekke, om du kender alle de tjenester, din udbyder bruger. Hvis dine filer ligger på Dropbox eller sikkerhedskopieres via iCloud (Apples opbevarings-cloud), kan det fx betyde, at de faktisk opbevares på Amazons servere. Derfor skal du tjekke AWS, samt den tjeneste, du bruger direkte.

Hybride cloud-sikkerhedsløsninger

Hybride cloud-sikkerhedsløsninger kan være et rigtigt klogt valg for større og mindre virksomhedskunder. De er idéelle for større og mindre virksomhedsapplikationer, da de typisk er for komplekse til personlig brug. Det er også den slags organisationer, der kan udnytte kombinationen af cloudens skalering og tilgængelighed, med lokal kontrol over specifikke data.

Her er et par sikkerhedsfordele ved hybride cloud-sikkerhedssystemer:

Segmentering af tjenester hjælper organisationer med at styre, hvordan deres data tilgås og gemmes. Hvis du fx gemmer mere følsomme data lokalt, mens du lægger andre data, applikationer og processer i skyen, kan det hjælpe dig med at lagdele og placere din sikkerhed korrekt. Derudover kan dataenes adskillelse optimere organisationens evne til at følge de lovbestemte dataregler.

Redundans kan også opnås via hybride cloud-miljøer. Når den daglige drift kører via offentlige cloud-servere, mens systemerne sikkerhedskopieres på lokale dataservere, kan organisationerne holde deres drift kørende, hvis et datacenter sættes offline eller inficeres med ransomware.

SMV cloud-sikkerhedsløsninger

Mens visse virksomheder insisterer på at have deres helt egen sky – internettets måde at eje sin egen kontorbygning eller anlæg på – må enkeltpersoner og mindre virksomheder typisk bruge de offentlige cloud-tjenester. Det virker lige som et kontorfællesskab eller en boligblok med hundredevis af lejere. Derfor skal din sikkerhed være din primære fokus.

Når det gælder små til mellemstore virksomheders applikationer, styres cloud-sikkerheden primært af de offentlige udbydere, du bruger.

Der er dog en række foranstaltninger, man kan sætte i værk, for at beskytte sig selv:

 • Datasegmentering med flere lejere: Virksomhederne skal sikre sig, at ingen andre af deres cloud-leverandørers kunder kan tilgå deres data. Uanset om de ligger på segmenterede servere eller er omhyggeligt krypterede, skal man benytte en række segmenteringsforanstaltninger.
 • Brugeradgangskontrol: Kontrollen med tilladelserne kan medføre, at brugeradgangen reduceres til et knap så komfortabelt niveau. Det kan dog være langt sikrere at være restriktiv og arbejde sig baglæns, for at finde en god balance, frem for at lade for folk, med for let tilgængelige tilladelser, trænge ind i netværket.
 • Juridisk dataoverholdelse: Det er vigtigt at styre sine data i overensstemmelse med internationale regler, som fx GDPR, for at undgå store bøder og skader på omdømmet. Sørg for, at tiltag, som datamaskering og klassificering af følsomme data, er en høj prioritet for organisationen.
 • Omhyggelig skalering af cloud-systemer: Takket være cloud-systemernes hurtige implementering, skal man tage sig god tid til at tjekke organisationens systemer, så de prioriterer sikkerhed frem for bekvemmelighed. Cloud-tjenester kan hurtigt blive så omfattende, at de mangler en passende regulering.

Virksomheders cloud-sikkerhedsløsninger

Eftersom cloud computing nu bruges af mere end 90 % af de større virksomheder, er cloud-sikkerhed en vigtig del af virksomhedens cybersikkerhed. Private cloud-tjenester og anden omkostningstung infrastruktur kan være idéelle for organisationer på virksomhedsniveau. Man skal dog stadig sikre sig, at IT-afdelingen har styr på at vedligeholde alle netværkenes overflader.

Når det gælder mere omfattende virksomhedsbrug, kan cloud-sikkerheden gøres langt mere fleksibel, hvis man foretager nogle investeringer i infrastrukturen.

Der er nogle vigtige ting, man skal huske på:

 • Administrer konti og tjenester aktivt: Når man ikke længere bruger en tjeneste eller software, skal den afsluttes korrekt. Hackerne kan få let adgang til et helt cloud-netværk via gamle, passive kontis ikke opdaterede sårbarheder.
 • Flerfaktorgodkendelse (MFA): Det kan være biometriske data, som fx fingeraftryk eller en adgangskode og separat kode, som sendes til den mobile enhed. Det er tidskrævende, men effektivt til de mest følsomme data.
 • Vurder de omkostningsmæssige fordele ved hybride clouds: Segmentering af data er langt vigtigere ved virksomhedsbrug, fordi man håndterer langt større datamængder. Du skal sørge for, at dine data er adskilt fra andre kunders data, hvad enten de er krypteret separat eller logisk adskilte til separat opbevaring. Det løser de hybride cloud-tjenester
 • Vær forsigtig med skygge-IT: Det er vigtigt at uddanne medarbejderne til at undgå at bruge uautoriserede cloud-tjenester på virksomhedens netværk eller arbejdsopgaver. Hvis de følsomme data kommunikeres via ikke-sikrede kanaler, kan organisation blive offer for ondsindede aktører eller få juridiske problemer.

Så uanset om du er en individuel bruger, SMV-bruger eller endda cloud-bruger på Enterprise-niveau - er det vigtigt at sikre sig, at netværket og enhederne er så sikre som muligt. Det starter med at få en god forståelse af den grundlæggende cybersikkerhed, på individuelt brugerniveau, og sikre sig, at netværket og alle enhederne beskyttes af en robust sikkerhedsløsning, der er bygget til skyen.

Relaterede produkter:

Relaterede artikler:

Hvad er cloud-sikkerhed?

Hvad er cloud-sikkerhed? Lær mere om sikkerhedsrisiciene, når du bruger skyen eller clouden, og hvordan du beskytter dig mod de trusler, uanset om du er en person eller en organisation.
Kaspersky Logo