Gå til hovedindhold

Kaspersky – Vilkår for anvendelse af kundevurderinger og anmeldelser

Disse Vilkår for anvendelse af kundevurderinger og anmeldelser ("Vilkår for anvendelse") regulerer din adfærd i forbindelse kundevurderings- og anmeldelsestjenesten ("CRR-tjenesten"), som tilbydes af Kaspersky Lab UK Limited med den registrerede adresse: New Bridge Street House, 30-34 New Bridge Street, London EC4V 6BJ, United Kingdom / postadresse: 1st Floor, 2 Kingdom Street, Paddington, W2 6BD England, United Kingdom ("Kaspersky Lab"). I tilfælde af en eventuel konflikt mellem Kaspersky Labs lokale persondatapolitik og disse Vilkår for anvendelse, skal disse Vilkår for anvendelse med hensyn til CRR Service have forrang.

Ved enhver indsendelse af indlæg til Kaspersky Lab erklærer og garanterer du, at:

 • du er eneejer af den immaterielle ejendomsret hertil;
 • alt indhold er korrekt;
 • du er myndig;
 • anvendelsen af det indsendte indhold ikke er i strid med disse Vilkår for anvendelse, og at indholdet ikke vil forvolde skade på nogen person eller enhed (herunder, at indholdet eller materialet ikke er af æreskrænkende karakter).


Derudover erklærer og garanterer du, at du ikke har til hensigt at publicere indhold, som:

 • du ved er falsk, urigtige eller vildledende;
 • krænker nogen tredjeparts ophavsret, patent, varemærke, fortrolige forretningsoplysninger eller andre tinglige rettigheder eller rettigheder til offentliggørelse eller privatlivets fred;
 • er i strid med nogen lovgivning, vedtægter, forordning eller bestemmelse (herunder, men ikke begrænset til dem, der omfatter eksportkontrol, forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence, anti-diskrimination eller falsk reklame);
 • med rimelighed kan anses for at være æreskrænkende, pornografisk, injurierende, hadefuldt og racistisk eller religiøst afsporet eller krænkende, ulovligt truende eller ulovlig chikane af individer, partnerskaber eller selskaber;
 • du vil modtage kompensation eller godtgørelse for fra tredjepart;
 • omfatter alle oplysninger, henvisninger, andre websteder, postadresser og e-mailadresser, kontaktoplysninger eller telefonnumre;
 • indeholder virus, orme eller andre skadelige programmer eller filer.


Du accepterer at skadesløsholde Kaspersky Lab (og dets bestyrelsesmedlemmer, direktører, agenter, datterselskaber, joint ventures, medarbejdere og andre tjenesteleverandører, herunder, men ikke begrænset til Yotpo Ltd.), for alle krav, anmodninger og erstatningskrav (faktiske og følgeskader) af enhver art og beskaffenhed, kendte og ukendte, herunder rimelige advokatsalærer, der opstår som følge af en overtrædelse af dine erklæringer og garantier, som er angivet ovenfor, eller din overtrædelse af lov eller tredjemands rettigheder.

Alt materiale, som du sender, giver du Kaspersky Lab en ikke-eksklusiv , tidsubegrænset, uopsigelig, royalty-fri, overdragelig og fuldt underlicensberettiget ret til at bruge, gengive, kopiere, ændre, slette i sin helhed, tilpasse, publicere, oversætte, skabe afledte værker fra og / eller sælge og / eller distribuere sådant indhold og / eller indarbejde i enhver form, medium eller teknologi i hele verden.

Alt indhold, som du har publiceret, kan efterfølgende anvendes efter Kaspersky Lab's skøn. Kaspersky Lab garanterer ikke, at du gennem Kaspersky Lab for nogen mulighed for regres ved at redigere eller slette indhold, du har bestilt. Indlæg publiceres normalt inden for to til fire arbejdsdage. Imidlertid forbeholder Kaspersky sig retten til at fjerne eller at afvise at offentliggøre alt indhold. Du anerkender, at du, og ikke Kaspersky Lab, er ansvarlig for indholdet af dine indlæg. Intet af det indhold, som du efterfølgende publicerer, forpligter Kaspersky Lab, dets agenter, datterselskaber, samarbejdspartnere eller tredjeparts serviceudbydere og deres respektive direktører, ledelse og medarbejdere.

Vores partner Yotpo Ltd. anvender cookies i CRR Service. Cookies er tekstfiler, der sendes fra en hjemmeside til din browser. Ved at analysere dine søgepræferencer kan websteder, der anvender cookies, foreslå dig oplysninger, der således er skræddersyet til dig. Hvis du ikke accepterer dette, kan du ændre dine browser-indstillinger på en sådan måde, at cookies er blokeret eller at du via din pc får meddelelse om, når hjemmesiden forsøger at placere en cookie. Men en blokering af cookies kan betyde, at du ikke længere kan bruge alle funktionerne på din hjemmeside. Du kan finde yderligere oplysninger om Yotpo Ltd.'s tredjepartscookies på følgende websted: https://www.yotpo.com/privacy-policy/