<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=5DiPo1IWhd1070" style="display:none" height="1" width="1" alt=""/>

Kryptering er en proces, hvor "åben" information forvandles til "lukkede" data, hvorved de beskyttes mod uautoriseret adgang. De to vigtigste tilgængelige krypteringsteknologier i dag, kryptering på filniveau (FLE) og fuld diskkryptering (FDE), beskytter vigtige data, begrænser adgangen til dem og udelukker muligheden for, at vigtige data falder i hænderne på tredjemand, selv hvis en data storage enhed med værdifulde oplysninger går tabt eller bliver stjålet.

LÆS DEN NU